Update 5 aug 2023 Teamleiders bepalen wie tegen wie speelt.

Huisregels

Bestuur: Het bestuur bestaat uit 2 personen t.w.: 
1. Wedstrijdleider; secretaris en penningmeester (W.Wullems).
2.  Back-up W.Wullems en klankbord voor regelmatig- en breed overleg  (M.Dekkker).

 • Besluiten en wijzigingen worden in nauw overleg, op democratische wijze en met een meerderheid van stemmen door de bestuur en wedstrijdleiders genomen. Deze zijn bindend.
 • De contributie bedraagt 40,00 euro per seizoen, of een door de penningmeester vastgesteld bedrag na goedkeuring door de meerderheid van de teamleiders. Hiervan worden de kosten van de sluitingsavond betaald, t.w.: 3 prijsjes voor het individueel klassement, drank, koude- en warme hapjes. De sluitingsavond is voor de aanwezige leden kosteloos.
 • Winnaar ploegenklassement: Aan de nummer 1 van het eindklassement wordt de wisselbeker, met hierop vermelding van de verenigingsnaam en jaartal, overhandigd.
 • Naar gelang het aantal deelnemende verenigingen wordt er een enkele of anderhalve competitie gespeeld.
 • De competitie start in de 1ste of 2-e week van september en eindigt in de 3de week van april.
 • De wedstrijden worden op de dinsdagen gespeeld en starten om 19.00 uur.
 • De sluitingsavond volgt een of 2 weken na de laatst gespeelde wedstrijden.
 • Bij 6 of meer verenigingen speelt men een enkele competitie (10 wedstrijden) 5 uit en 5 thuis.
 • Bij 4 of 5 verenigingen speelt men een dubbele competitie (12 wedstrijden), 6 uit en 6 thuis.
 • Men speelt evenveel uit- als thuiswedstrijden, dit verdeeld over de twee seizoenshelften.
 • De kosten van de genuttigde koude consumpties worden door de aanwezige spelers, per individu of team betaald. De koffie/ thee is gratis en komt op rekening van de thuisspelende vereniging.
 • Mocht een team een speler tekortkomen, dan wordt er bij een competitie van 5 & 6 spelers per team een nieuwe speler geloot. De loting geschiedt in het bijzijn van het team waartegen wordt gespeeld. Een speler kan in principe maar één keer uitgeloot worden. Hij kan pas een 2de keer spelen als alle andere spelers van het team ook een keer uitgeloot zijn. 
 • Om in de individuele eindstand te worden opgenomen moet men minimaal 5 partijen gespeeld hebben. Indien door onvoorziene omstandigheden de competitie vroegtijdig beëindigd moet worden, wordt het minimaal aantal te spelen pro rata bepaald.
 • Bij 5 of meer gespeelde partijen wordt het gemiddelde aangepast.
  Bij minder dan 5 gespeelde wedstrijden blijft het gemiddelde gehandhaafd.
 • Een speler die in het lopende seizoen al voor een team heeft gespeeld, kan in het betreffende seizoen niet meer voor een ander team uitkomen. Mocht hij nog niet hebben gespeeld, dan is het geen probleem.
 • Het gemiddeld aantal punten dat een speler in een partij heeft behaald, wordt berekend door de gemaakte caramboles te delen door te behalen. Afronding naar boven met 3 cijfers achter de komma wordt in Excel gedaan.
 • Het gemiddeld aantal punten van de eindstand per team wordt berekend door het totaal aantal punten te delen door het aantal spelers. Afronding naar boven met 3 cijfers achter de komma wordt in Excel gedaan.
 • De teamleider van de thuisspelende ploeg bepaalt wie tegen wie zal spelen om te voorkomen dat spelers te vaak tegen elkaar spelen.
 • Het te spelen gemiddelde wordt bepaald door het gespeeld gemiddelde van het afgelopen seizoen.
  Mocht daar een aantal seizoenen tussen zitten, dan wordt het gemiddelde opnieuw berekend, zie nieuwe spelers.
 • Thuisspelende vereniging gaat op. Acquit (afstoot): Daarbij ligt de rode bal op het boven-acquit, de (gemarkeerde of gele) bal van de tegen stander op het beneden-acquit en de speelbal op het linker of rechter onderacquit. Van andere afstootmogelijkheden mag géén gebruik worden gemaakt.
 • 20 beurten per partij.
 • Wedstrijdformulier en de 5 wedstrijdlijstjes: Het is niet toegestaan om van zelfgemaakte lijsten gebruik te maken. U dient enkel door de wedstrijdleider gemaakte en ter beschikking gestelde lijsten (up-do-date) gebruik te maken. Deze zijn via de website te downloaden.
 • Nieuwe spelers met sterretje * achter hun naam: De eerste 3 partijen worden gespeeld om hun gemiddelde te bepalen. Hierin kunnen zij per partij maximaal 125 punten behalen. Na deze 3 partijen wordt het gemiddelde aangepast, met die restrictie dat het gemiddelde wel naar boven,  maar niet naar beneden wordt aangepast. 
  Na deze 3 gespeelde partijen vervalt het limiet, en verdwijnt het sterretje * achter hun naam.
 • Na de gespeelde wedstrijden levert de teamleider dezelfde avond of de ochtend daarop het wedstrijdformulier en de 5 wedstrijdlijsten bij de wedstrijdleider in.
  Dit mag ook per mail in PDF-bestand.
 • Daags na de speelavond of zo spoedig mogelijk worden de gespeelde wedstrijden verwerkt en zichtbaar gemaakt op de  betreffende website.
  Per email worden de deelnemende spelers hiervan op de hoogte gebracht.
  Om de privacy van de leden te beschermen worden de mails in BCC (Blind Carbon Copy) verstuurd.
 • Het wedstrijdrooster voor een nieuw seizoen wordt na de sluitingsavond maar voor eind mei bekendgemaakt.
 • Voor augustus geven de ploegleiders de spelerslijst door met actuele e-mail adressen.
  Bij nieuwe spelers ook het emailadres doorgeven. De privacy is gegarandeerd.
 • Privacywetgeving: Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de website treft u hiervan de verklaring aan.
  Toekomstige (nieuwe) leden: zonder tegenbericht/ toestemming zal gebruik worden gemaakt van hun gegevens.
 • Bij een droevige gebeurtenis wordt namens alle leden een condoleancekaart naar de familie gestuurd.

    Update Terneuzen d.d. 14 juli 2023 (aanpassing: De teamleider van de thuisspelende ploeg
   bepaalt wie tegen wie zal spelen om te voorkomen dat spelers te vaak tegen elkaar
   spelen).

Wilmar Wullems