Huisregels DOW maandag-; woensdag- en donderdag biljartclubs

Werkgroep: De werkgroep van de onderafdeling  “senioren biljarten” bestaat uit 5 personen t.w.:  de wedstrijdleiders, secretarissen en penningmeesters van de maandag-, woensdag- en donderdag competitie. 

Wilmar Wullems; Krijn de Graaf, Piet Boot, Rudie Dobbelaar en Wim Roes.

 • Besluiten en wijzigingen worden in nauw overleg, op democratische wijze en met een
  meerderheid van stemmen door het bestuur genomen. Deze zijn bindend. 

Voorbereiding speelavond/-middag: (p.s: coronamaatregelen zijn hierin NIET meegenomen)

Aanvangstijden:

 • Maandag: zaal open om 18:30 hr. Uiterlijk 23:00 hr. dient iedereen buiten het gebouw te zijn.
 • Woensdag: zaal open om 12:30 hr. Uiterlijk 17:00 hr. dient iedereen buiten het gebouw te zijn.
 • Donderdag: zaal open om 12:30 hr. Uiterlijk 17:00 hr. dient iedereen buiten het gebouw te zijn.

Corveedienst: De wedstrijdleider/secretaris/penningmeester van desbetreffende competitie maakt een overzicht waarin is aangegeven welke personen op welke dag corveedienst hebben. Voor de goede orde is het dus van belang dat eenieder voor de speeldag heeft gezien of hij deze taak heeft.

De taken voor deze persoon/personen zijn: koffie zetten; afwassen van de glazen en kopjes  en zorgen dat tafels in de biljartzaal na afloop schoon zijn (niet de biljarttafel). Na het afwassen van kopjes en glazen worden deze teruggeplaatst in de biljartzaal.

Tafelindeling:

Voor iedere speeldag wordt een tafelindeling gemaakt. Indien je niet aanwezig bent op een speeldag dan dien je dat kenbaar te maken bij degene die de tafelindeling maakt voor die speeldag.

Voorbereidingen:

Stofzuigen lakens en banden; ballen, formulieren en wedstrijden.

 • De lakens en banden worden voor aanvang van de wedstrijden van maandag/woensdag en donderdag gestofzuigd.
 • De ballen voor libre/bandstoten en 3-banden worden bewaard in de ladekastjes midden in de biljartzaal voor algemeen gebruik door de 3 clubs.
  De ballen worden na de wedstrijden in de poetsmachine schoongemaakt en na het poetsen in de daarvoor bestemde doos teruggelegd in het laatje van het kastje.
 • Er zijn formulieren met ruimte voor 20 beurten (libre/bandstoten) en 3-banden met ruimte voor  25 beurten. Deze formulieren liggen onder de biljartballen in het 3-e ladekastje voor algemeen gebruik. Op de libre/bandstoot lijsten kan het “te spelen aantal” caramboles en aantal poedels worden ingevuld. Verwerking van de gegevens wordt door de wedstrijdleiders/secretaris van desbetreffende competitie verzorgd. (zie ook het onderwerp Website).
 • 20 beurten per partij voor libre en bandstoten. 25 Beurten voor 3-banden.
 • In onderling overleg zorgt men voor een schrijver. Een arbiter die de ballen gereed maakt voor de wedstrijd; laat trekken en die het aantal caramboles telt, is zeer gewenst indien er 4 of meer biljarters bij een tafel aanwezig zijn aangezien dit de concentratie verhoogt van de spelers en ook krijgt de wedstrijd hiermee een nog officieler karakter.
 • Van Acquit (afstoot):

Trekken voor acquit:

Om te bepalen wie “van acquit” mag gaan wordt er “getrokken”. Degene die bij het trekken het dichtst bij de korte band ligt met zijn speelbal bepaalt wie er op mag gaan van acquit.

Bij acquit  ligt de rode bal op het boven-acquit; de (gemarkeerde of gele) bal van de tegenstander op het beneden-acquit en de speelbal op het linker of rechter onder acquit. Van andere afstoot mogelijkheden mag géén gebruik worden gemaakt. 

Bepalen van aantal te spelen caramboles:

 • Om het gemiddelde voor een volgend seizoen aan te passen moet men minimaal het volgende aantal partijen hebben gespeeld:
 • Maandagcompetitie: 10 partijen libre en bandstoten en 5 partijen 3-banden.
 • Woensdagcompetitie: minimaal 20 partijen (libre)
 • Donderdagcompetitie: minimaal 20 partijen (libre)
 • Nieuwe spelers:

  Voor nieuwe spelers geldt dat hun gemiddelde/te spelen aantal caramboles wordt bepaald na 10 gespeelde wedstrijden libre/bandstoten en 5 wedstrijden 3-banden.

Prikbord Informatie:

Op het prikbord is de volgende informatie te zien: (links maandag midden woensdag en rechts op het bord de donderdagcompetitie).

 • Status met “te spelen aantal caramboles” van de 3 competities.
 • Tafelindeling.
 • Corveedienst.

Website www.wilmarw.nl

Op deze website zijn de volgende onderwerpen te zien voor de maandag-, woensdag- en donderdag competitie. Nieuws en wetenswaardigheden

 • Een overzicht met alle relevante informatie over de status van de 3 afzonderlijke competities inclusief het aantal te spelen caramboles..
 • Informatie over het jaarlijks te spelen libre-kampioenschap.
 • Deze huisregels.

Er vindt een maandelijkse update plaats wat betreft de status van deze competities.

Privacy volgens AVG.

 • Om de privacy van de leden te beschermen worden mails in BCC (Blind Carbon Copy) verstuurd. 
 • Privacywetgeving: Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene
    Verordening Gegevensbescherming (AVG).   Toekomstige (nieuwe) leden: zonder tegenbericht/  toestemming zal gebruik worden gemaakt van hun gegevens.

Condoleancekaarten/attentie bij bijv. operaties

Bij een droevige gebeurtenis (overlijden) wordt namens alle leden een condoleancekaart naar de familie gestuurd door desbetreffende wedstrijdleider.

Indien iemand (ernstig) ziek is of herstellend van bijv. een operatie wordt er een kaart met bijv. fruitmandje afgegeven.

Aanmelden, indien dit van toepassing, bij Rudy Wiemes

Indien relevant zal ondergetekende de huisregels up-to date houden en na aanpassing met communicatie naar al de leden terug op de website zetten.

Terneuzen d.d. 31 okt 2021

   Wilmar Wullems